LGD Wstęga Kociewia Tczew LGD Wstęga Kociewia Tczew

Odnowa i rozwój wsi to działanie o wyłącznie inwestycyjnym charakterze, którego beneficjentami mogą być tylko samorządy lokalne, organizacje pozarządowe posiadające status organizacji pożytku publicznego, kościoły i związki wyznaniowe i instytucje kultury. W jego ramach można realizować operacje rozwijające infrastrukturę społeczną. W zakres wchodzi m.in.: budowa, przebudowa i remont, a niektórych przypadkach także wyposażenie obiektów pełniących funkcje społeczno-kulturalne, sportowe, rekreacyjne i turystyczne, a także promocyjne oraz rewitalizacja obiektów zabytkowych.

24 04, 2015

Kompleksowy remont kościoła parafialnego pw. św. Jakuba Apostoła w Dzierżążnie

2021-01-16T20:54:31+01:0024 kwietnia 2015|Kategorie: Leader 2007-2013, Odnowa i rozwój wsi|

W ramach operacji wykonany został kompleksowy remont dachu zabytkowego kościoła parafialnego pw. św. Jakuba Apostoła w Dzierżążnie oraz remont ceglanych ścian znajdujących się ponad pokryciami dachowymi.

30 11, 2014

Rewitalizacja terenów zielonych dla celów usług kultury oraz turystyki i rekreacji – Gorzędziej

2021-01-16T20:54:32+01:0030 listopada 2014|Kategorie: Leader 2007-2013, Odnowa i rozwój wsi|

Istotą projektu było stworzenie miejsca służącego zaspokojeniu potrzeb społecznych, sportowych oraz wypoczynkowych mieszkańców poprzez rewitalizację terenów zielonych we wsi Gorzędziej.

31 05, 2014

Budowa skweru rekreacyjnego przy świetlicy w Kulicach

2021-01-16T20:54:33+01:0031 maja 2014|Kategorie: Leader 2007-2013, Odnowa i rozwój wsi|

Działanie: Odnowa i rozwój wsi Beneficjent: Gmina Pelplin Gmina beneficjenta: Gmina Pelplin Miejsce realizacji: Kulice Czas realizacji: październik 2013 - maj 2014 Koszt całkowity: 202 777,63 zł Wartość dofinansowania: 113 758,00 zł Nabór: 2011 (jesień) Realizacja projektu polegała na utworzeniu miejsca rekreacji – skwerku, na

31 03, 2013

Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w miejscowości Tymawa

2021-01-16T20:54:36+01:0031 marca 2013|Kategorie: Leader 2007-2013, Odnowa i rozwój wsi|

Dzięki realizacji operacji, poprzez kompleksową modernizację i wyposażenie istniejącej świetlicy, stworzono funkcjonalne centrum wsi Tymawa. W ramach projektu dokonano modernizacji obiektu świetlicy oraz przyległego terenu.

31 03, 2011

Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Morzeszczynie

2021-01-16T20:55:07+01:0031 marca 2011|Kategorie: Leader 2007-2013, Odnowa i rozwój wsi|

Operacja polegała na stworzenie centrum rekreacyjno – sportowego w Morzeszczynie z wieloma nasadzeniami, chodnikami, placem zabaw i oświetleniem. W ramach inwestycji wykonano ciągi pieszo – rowerowe, dokonano nasadzeń drzew oraz krzewów liściastych i iglastych, powstał również nowoczesny plac zabaw dla dzieci.

Przejdź do góry