Działanie: Odnowa i rozwój wsi
Beneficjent: Gmina Tczew
Gmina beneficjenta: Gmina Tczew
Miejsce realizacji: Rokitki
Czas realizacji: czerwiec 2013 – maj 2014
Koszt całkowity: 138 519,25 zł
Wartość dofinansowania: 72 328,00 zł
Nabór: 2012 (jesień)

Zadnie obejmowało wybudowanie placu zabaw w miejscowości Rokitki. Idea powstania nowego placu zabaw wypłynęła z inicjatywy młodych ludzi. Miejsce to wpływa pozytywie na integrację społeczeństwa.

Zadnie obejmowało wybudowanie placu zabaw w miejscowości Rokitki. Idea powstania nowego placu zabaw wypłynęła z inicjatywy młodych ludzi. Miejsce to wpływa pozytywie na integrację społeczeństwa.

Teren objęty inwestycją został wyposażony w urządzenia zabawowe tj. wieże, ze ścianką wspinaczkową, trzy wieże, huśtawkę wahadłową 2 osobową, huśtawkę wahadłową „Bocianie gniazdo”, huśtawkę wagową 2 osobową, bujak, karuzelę. Ponadto ustawiono ławki oraz kosze na śmieci, a także tablicę informacyjną. Plac zabaw ogrodzono, podłoże zagospodarowano częściowo poprzez rozsypanie piasku oraz wysiew trawy, wykonano ciąg pieszy z kostki brukowej.

Główne działania:

  • wyposażenie placu w urządzenia zabawowe
  • wykonanie ciągu pieszego
  • uzupełnienie podłoża piaskiem
  • wysiew trawy
  • ogrodzenie terenu