Działanie: Odnowa i rozwój wsi
Beneficjent: Gmina Gniew
Gmina beneficjenta: Gmina Gniew
Miejsce realizacji: Opalenie
Czas realizacji: kwiecień – październik 2013
Koszt całkowity: 778 452,75 zł
Wartość dofinansowania: 320 000,00 zł
Nabór: 2012 (jesień)

W ramach realizacji operacji wykonano inwestycję polegająca na budowie boisk sportowych o nawierzchni ze sztucznej trawy i poliuretanu w miejscowości Opalenie.

Projekt dotyczył budowy kompleksu sportowego w miejscowości Opalenie. W ramach etapu wybudowano boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej oraz boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej z poliuretanu wraz z wyposażeniem.
Teren boisk został ogrodzony oraz wykonano drogę dojazdową i chodniki.

Wstęga Kociewia - img 9842Wstęga Kociewia - p4240399Wstęga Kociewia - p4240406

Projekt obejmował wykonanie:

  • Boiska piłkarskiego
  • Boiska wielofunkcyjnego
  • Wyposażenia
  • Ogrodzenia i piłkochwytów
  • Drogi dojazdowej i chodników