Biuletyn LGD Wstęga Kociewia

Biuletyn LGD Wstęga Kociewia to cykliczne wydawnictwo, za pomocą którego przekazujemy społeczności lokalnej informacje na temat funkcjonowania lokalnej grupy działania, a także piszemy o realizowanych projektach i promujemy obszar Kociewia Tczewskiego.

Biuletyn wydawany jest 2 razy do roku (czerwiec, grudzień) i dystrybuowany jest przez samorządy gminne a także za pośrednictwem biura LGD oraz Internetu.