Działanie: Odnowa i rozwój wsi
Beneficjent: Gmina Tczew
Gmina beneficjenta: Gmina Tczew
Miejsce realizacji: Mieścin
Czas realizacji: sierpień 2014 – marzec 2015
Koszt całkowity: 166 730,48 zł
Wartość dofinansowania: 74 080,00 zł
Nabór: 2014

Projekt polegał na modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Mieścinie. Działania inwestycyjne mają przyczynić się do aktywizacji życia kulturowego i poszerzenia oferty kulturalnej, rekreacyjnej i edukacyjnej.

Projekt polegał na modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Mieścinie. Działania inwestycyjne mają przyczynić się do aktywizacji życia kulturowego i poszerzenia oferty kulturalnej, rekreacyjnej i edukacyjnej.
W ramach realizacji operacji wykonano kompleksowy remont świetlicy.  Zakres obejmował prace zewnętrzne oraz wewnętrzne.

Wewnątrz pomieszczeń wymieniono instalacje elektryczną, przeprowadzono roboty sanitarne, gazowe, pomalowano pomieszczenia oraz wyposażono kuchnię. Od zewnątrz docieplone zostały ściany budynku oraz przeprowadzono remont dachu – wykonano nowe pokrycie wraz z instalacją odgromową.

Główne działania w projekcie:

  • Roboty rozbiórkowe i zamurowania
  • Docieplenie elewacji wraz z malowaniem
  • Pokrycie i docieplenie dachu oraz wykonanie kominów
  • Roboty instalacyjne, sanitarne, gazowe
  • Demontaż i montaż nowej instalacji elektrycznej
  • Demontaż i montaż nowej instalacji odgromowej
  • Montaż instalacji i urządzeń multimedialnych