Nabory

Nabory konkursowe
Nabory grantowe

Ostatnie informacje

1709, 2021

Działania grantobiorców 8/2020/G

17 września 2021|8/2020/G|

W ramach umowy grantowej "Pokochaj Kociewie - promocja" LGD finansuje 7 zadań grantowych: zadanie grantowe nr 1: Towarzystwo Przyjaciół Zabytków Pelplina - Promocja dawnego opactwa cysterskiego w Pelplinie poprzez oprawę historyczną konferencji popularnonaukowej „Pismo i sztuka to jedyni świadkowie czasów"

1709, 2021

Działania grantobiorców 7/2020/G

17 września 2021|7/2020/G|

W ramach umowy grantowej "Świetlicę swą widzę ogromną" LGD finansuje 4 zadania. Pierwsze zrealizowane działanie to "Piknik ekologiczny Dzień kuropatwy" grantobiorców Stowarzyszenie na rzecz bioróżnorodności PERDIX Zrealizowana przez wnioskodawcę operacja była organizacją imprezy – Pikniku Ekologicznego „Dzień Kuropatwy”, w ramach

1709, 2021

Działania grantobiorców 6/2020/G

17 września 2021|6/2020/G|

W ramach projektu grantowego "Pokochaj Kociewie - inwestycje" do finansowania wybrano cztery zadania.   Pierwsze zadanie zrealizowało Stowarzyszenie Wesoła Stonoga z Pelplina. Tytuł zadania to: "Wesoła Stonoga na ścieżce czasu Pelplina - reaktywacja". Zadanie jest kontynuacją projektu realizowanego w poprzedniej

1904, 2021

Działania grantobiorców 4/2019/G

19 kwietnia 2021|4/2019/G|

Informujemy, że z uwagi na trwające zagrożenie pandemią koronawirusa zmuszeni byliśmy aneksować umowy z wykonawcami zadań grantowych dla projektu "Pokochaj Kociewie - promocja".  Działania, które pierwotnie odbyć się miały w 2020 r. zostały przesunięte w czasie na rok 2021. W

1904, 2021

Działania grantowe 3/2019/G

19 kwietnia 2021|3/2019/G|

Informujemy, że z uwagi na trwające zagrożenie pandemią koronawirusa zmuszeni byliśmy aneksować umowy z wykonawcami zadań grantowych dla projektu "Świetlicę swą widzę ogromną".  Działania, które pierwotnie odbyć się miały w 2020 r. zostały przesunięte w czasie. Zadania, które dotychczas udało