Działanie: Odnowa i rozwój wsi
Beneficjent: Gmina Gniew
Gmina beneficjenta: Gmina Gniew
Miejsce realizacji: Półwieś
Czas realizacji: wrzesień 2014 – marzec 2015
Koszt całkowity: 100 779,16 zł
Wartość dofinansowania: 43 000,00 zł
Nabór: 2014

Operacja polegała na zagospodarowaniu terenu dla celów rekreacyjno-wypoczynkowych przy kąpielisku gminnym w miejscowości Półwieś.

W ramach projektu zagospodarowano teren przy kąpielisku gminnym we wsi Półwieś. Zakres prac obejmował wykonanie placu zabaw, wiaty drewnianej, zagospodarowania terenu i ogrodzenia jego, jak również odnowione zostały już istniejące elementy.

Wstęga Kociewia - img 8385Wstęga Kociewia - img 8386Wstęga Kociewia - img 8393

Zakres prac obejmował następujące elementy:

  • Wykonanie placu zabaw, w tym: huśtawka wagowa, huśtawka podwójna, bujak rekin, regulamin placu zabaw
  • Budowa wiaty drewnianej o wymiarach 12×8 m, placu pod wiatą o wymiarach 15×10 m utwardzony kostką
  • Wyposażenie wiaty w stoły drewniane wraz z ławkami
  • Zagospodarowanie terenu, w tym: utwardzenie kostką brukową terenu 42m2, montaż ławek drewnianych, montaż betonowych koszy na śmieci, montaż stojaka na rowery, budowa grilla, nasadzenie iglaków, wykonanie ogrodzenia oraz remont i konserwacja istniejących elementów.