Przystąpienie do stowarzyszenia jest niezwykle proste i odbywa się w dwóch etapach.

Pierwszym jest złożenie poprawnie wypełnionej Deklaracji członkowskiej w Biurze LGD. Osoby prawne  składają dokument podpisany   zgodnie ze procedurą obowiązującą w danym podmiocie.

W drugim etapie Zarząd rozpatruje wniosek i podejmuje uchwałę. W przypadku odmowy wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków.
Proces nabycia członkostwa jest opisany w Statucie stowarzyszenia.

Członek stowarzyszenia jest obowiązany wnieść jednorazową składkę członkowska w wysokości 20 zł.

Deklaracja członkowska osoba fizyczna

Deklaracja członkowska osoba prawna

]