Działanie: Odnowa i rozwój wsi
Beneficjent: Gmina Subkowy
Gmina beneficjenta: Gmina Subkowy
Miejsce realizacji: Gorzędziej
Czas realizacji: październik – listopad 2014
Koszt całkowity: 204 710,27 zł
Wartość dofinansowania: 120 101,00 zł
Nabór: 2014

Istotą projektu było stworzenie miejsca służącego zaspokojeniu potrzeb społecznych, sportowych oraz wypoczynkowych mieszkańców poprzez rewitalizację terenów zielonych we wsi Gorzędziej.

Istotą projektu było stworzenie miejsca służącego zaspokojeniu potrzeb społecznych, sportowych oraz wypoczynkowych mieszkańców poprzez rewitalizację terenów zielonych. Inwestycja została zrealizowana we wsi Gorzędziej przy ul. Tczewskiej.

Wstęga Kociewia - dsc07379Wstęga Kociewia - dsc07791Wstęga Kociewia - dsc07823

Teren objęty rewitalizacją to 1046 m2. Teren przeznaczony został na funkcję sportowo – rekreacyjną.

W ramach realizacji operacji  wykonano następujące działania:

  • zbudowano scenę plenerową,
  • wykonano boisko do siatki plażowej,
  • stworzono sieć alejek wraz z małą architekturą (ławki, śmietniki, latarnie),
  • wyposażono plac zabaw oraz siłownię,
  • wyremontowano  schody terenowe,
  • wymieniono ogrodzenie od strony stawu.

Wstęga Kociewia - dsc07827Wstęga Kociewia - img 3724Wstęga Kociewia - img 3740