Działanie: Odnowa i rozwój wsi
Beneficjent: Gmina Subkowy
Gmina beneficjenta: Gmina Subkowy
Miejsce realizacji: Gorzędziej
Czas realizacji: kwiecień – wrzesień 2014
Koszt całkowity: 836 869,40 zł
Wartość dofinansowania: 297 618,00 zł
Nabór: 2013 (wiosna)

Projekt polegał na przebudowie budynku dawnej szkoły i dostosowaniu go pełnienia funkcji w zakresie usług kultury oraz turystyki i rekreacji.

Budynek usytuowany jest od strony ul. Tczewskiej w Gorzędzieju.  W przeszłości posiadał funkcję oświatową . Obecnie większa część parteru zajmują pomieszczenia usług kultury oraz obsługi turystyki i rekreacji.
W ramach małej architektury terenu zostały wykonane miejsca postojowe dla rowerów i samochodów osobowych.

Wstęga Kociewia - dsc07828Wstęga Kociewia - dsc07830Wstęga Kociewia - dsc07836

W zakresie przebudowy znalazły się między innymi  prace budowlane:

  • wykonano schody zewnętrzne oraz poszerzono  fosy od strony północnej,
  • wykonano  elewację oraz wymianę pokrycia dachowego,
  • wykonano balustrady przy schodach, na murze oporowym oraz daszki nad wejściami,
  • zamontowano podnośnik dla osób niepełnosprawnych,
  • wymieniono stolarkę okienną i drzwiową,
  • wymieniono  oświetlenie.