Działanie: Odnowa i rozwój wsi
Beneficjent: Gmina Morzeszczyn
Gmina beneficjenta: Gmina Morzeszczyn
Miejsce realizacji: Nowa Cerkiew
Czas realizacji: sierpień 2011 – czerwiec 2013
Koszt całkowity: 127 303,31 zł
Wartość dofinansowania: 82 798,00 zł
Nabór: 2011 (jesień)

Operacja polegała na budowie placu zabaw z chodnikami i nasadzeniami w miejscowości Nowa Cerkiew.
W ramach operacji powstał oświetlony plac zabaw w miejscowości Nowa Cerkiew. Nasadzono drzewa i krzewy iglaste. Ułożono nawierzchnię, wykonano trawniki.

Operacja polegała na budowie placu zabaw z chodnikami i nasadzeniami w miejscowości Nowa Cerkiew.

W ramach operacji  powstał oświetlony plac zabaw w miejscowości Nowa Cerkiew. Na placu nasadzono 16 sztuk drzew i krzewów iglastych. Ułożono nawierzchnie z kostki betonowej w ilości 96,5 m2, chodniki z kostki granitowej w ilości 50,24 m2, wykonano trawniki dywanowe w ilości 708,26 m2. Posadowiono łącznie 6 ławek, 4 kosze na śmieci oraz  9 elementów zabawowych. Teren został ogrodzony – 87,8 mb i oświetlony – ustawiono dwa słupy oświetleniowe.

Wstęga Kociewia - nowa cerkiewWstęga Kociewia - nowa cerkiew 4Wstęga Kociewia - nowa cerkiew 2

Działania w projekcie:

  • Wykonanie ciągów pieszych
  • Nasadzenie roślin
  • Wykonanie oświetlenia typu parkowego
  • Wykonanie placu zabaw
  • Zasianie trawy