LGD Wstęga Kociewia Tczew

Małe projekty to działanie, które może być realizowane przez wszystkie podmioty posiadające osobowość prawną – osoby fizyczne zamieszkujące na obszarze, organizacje pozarządowe i podmioty gospodarcze prowadzące na tym obszarze swoja działalność.
Jego celem jest podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej, pobudzanie aktywności mieszkańców, rozwój zainteresowań, szeroko rozumiana edukacja, rozwój turystyki lub rekreacji, promocja obszaru, jego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, a także rozwój gospodarczy i wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

30 06, 2014

„Ocalić od zapomnienia” – odtworzenie miejsca pamięci narodowej

2021-01-16T20:54:33+01:0030 czerwca 2014|Kategorie: Leader 2007-2013, Małe projekty|

Działanie: Małe projekty Beneficjent: Gmina Subkowy Gmina beneficjenta: Gmina Subkowy Miejsce realizacji: Narkowy Czas realizacji: grudzień 2013 - czerwiec 2014 Koszt całkowity: 35 899,30 zł Wartość dofinansowania: 24 831,84 zł Nabór: 2012 (jesień) Urządzenie miejsca pamięci związanego z wydarzeniem historycznym, organizacja imprez kulturalnych i promocyjnych

Przejdź do góry