Wybrana uchwałą 6/04/2019 Walnego Zebrania Członków  stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  „Wstęga Kociewia”  z dnia 8 kwietnia 2019 r.  w sprawie powołania Rady Programowej  stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia”.

L.p. Nazwa podmiotu Reprezentowany sektor
1. Bank Spółdzielczy w Tczewie gospodarczy
2. Stowarzyszenie Centrum Aktywnych Gniew społeczny
3. CTKOM Karol Drywa gospodarczy
4. Domachowska Jolanta gospodarczy/rolnik
5. Doradztwo Rolnicze Konstanty Lewiński gospodarczy
6. Fundacja Pokolenia społeczny
7. Gmina Gniew publiczny
8. Gmina Morzeszczyn publiczny
9. Gmina Pelplin publiczny
10. Gmina Tczew publiczny
11. Gregorkiewicz Kazimierz gospodarczy/rolnik
12. Stowarzyszenie Kociewskie Forum Kobiet społeczny
13. Lokalna Organizacja Turystyczna „Kociewie” społeczny
14. Stowarzyszenie Pomoc Za Jeden Uśmiech społeczny