Wybrany uchwałą nr 4/03/2015 Zebrania Założycieli z dnia dniu 26 marca 2015r w sprawie powołania Zarządu stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia”:

  • Prezes – Bogdan Badziong – reprezentuje sektor społeczny
  • Wiceprezes – Piotr Roman Kończewski – reprezentuje sektor społeczny
  • Członkini Zarządu – Eugenia Maria Pokorska-Sawczuk – reprezentuje sektor gospodarczy
  • Członek Zarządu – Mirosław Franciszek Murzydło – reprezentuje sektor publiczny