Wybrany uchwałą nr 4/03/2015 Zebrania Założycieli z dnia dniu 26 marca 2015r w sprawie powołania Zarządu stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia”:

  • Prezes – Piotr Kończewski – reprezentuje sektor społeczny
  • Wiceprezes – Magdalena Tkaczyk – reprezentuje sektor społeczny
  • Członkini Zarządu – Emilia Laskowska – reprezentuje sektor gospodarczy
  • Członek Zarządu – Krzysztof Adamczyk – reprezentuje sektor publiczny
  • Członek Zarządu – Marek Modrzejewski – reprezentuje sektor społeczny