Lokalna Strategia Rozwoju

Opracowana została z szerokim udziałem lokalnej społeczności. Przyjęto ją uchwałą 3/12/2015 Walnego Zebrania Członków  stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia” z dnia 18 grudnia 2015 r.  w sprawie przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Dokument został zmieniony uchwałą Zarządu z dnia 15.02.2023 r. i zatwierdzony Aneksem nr 14 (z dnia 27.02.2023 r.) do Umowy Ramowej

Obowiązująca aktualnie wersja znajduje się poniżej:

Lokalna Strategia Rozwoju

Zestawienie rzeczowo-finansowe

Zestawienie rzeczowo – finansowe oraz informacja o sposobie wykorzystania środków na wsparcie funkcjonowania LGD w ramach Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność nr 00015-6933-UM1110010/15

Zestawienie rzeczowo – finansowe za rok 2017 z dnia 19.02.2018 r.

Zestawienie rzeczowo – finansowe za rok 2018 z dnia 18.02.2019 r.

Zestawienie rzeczowo – finansowe za rok 2019 z dnia 02.01.2020 r.

Zestawienie rzeczowo – finansowe za rok 2020

Zestawienie rzeczowo – finansowe za rok 2021

Zestawienie rzeczowo-finansowe za rok 2022

Regulaminu Pracy Biura