Umowa Ramowa

Umowa przyznania pomocy podpisana 23.05.2016 r.

Aneks do umowy nr 1 z dnia 21.07.2016 r.

Aneks do umowy nr 2 z dnia 20.01.2017 r.

Aneks do umowy nr 3 z dnia 09.06.2017 r.

Aneks do umowy nr 4 z dnia 31.10.2017 r.

Aneks do umowy nr 5 z dnia 27.04.2018 r.

Aneks do umowy nr 6 z dnia 08.08.2018 r.

Aneks do umowy nr 7 z dnia 08.02.2019 r.

Aneks do umowy nr 8 z dnia 08.05.2019 r.

Aneks do umowy nr 9 z dnia 28.06.2019 r.

Aneks do umowy nr 10 z dnia 25.09.2019 r.

Aneks do umowy nr 11 z dnia 06.08.2020 r.

Aneks do umowy nr 12 z dnia 14.09.2020 r.

Aneks do umowy nr 13 z dnia 27.10.2021 r.

Aneks do umowy nr 14 z dnia 27.02.2023 r.

Aneks do umowy nr 15 z dnia 19.05.2023 r.

Harmonogram naborów

Harmonogram naborów wniosków 2016 r

Harmonogram naborów wniosków przyjęty uchwałą Zarządu z dnia 20.06.2016

Harmonogram naborów wniosków przyjęty uchwałą Zarządu z dnia 05.09.2016 r.

Harmonogram naborów wniosków przyjęty uchwałą Zarządu z dnia 06.12.2016 r.

Harmonogram naborów wniosków przyjęty uchwałą Zarządu z dnia 19.04.2017 r.

Harmonogram naborów wniosków przyjęty uchwałą Zarządu z dnia 11.09.2017 r.

Harmonogram naborów wniosków przyjęty uchwałą Zarządu z dnia 26.10.2017 r.

Harmonogram naborów wniosków przyjęty uchwałą Zarządu z dnia 19.02.2018 r.

Harmonogram naborów wniosków przyjęty uchwałą Zarządu z dnia 15.06.2018 r.

Harmonogram naborów wniosków przyjęty uchwałą Zarządu z dnia 08.04.2019 r.

Harmonogram naborów wniosków przyjęty uchwałą Zarządu z dnia 17.06.2019 r.

Harmonogram naborów wniosków przyjęty uchwałą Zarządu z dnia 27.08.2019 r.

Harmonogram naborów wniosków przyjęty uchwałą Zarządu z dnia 28.08.2020 r.

Harmonogram naborów wniosków przyjęty uchwałą Zarządu z dnia 12.10.2020 r.

Harmonogram naborów wniosków przyjęty uchwałą Zarządu z dnia 31.08.2021 r.

Harmonogram naborów wniosków przyjęty uchwałą Zarządu z dnia 10.11.2021 r.

Harmonogram naborów wniosków przyjęty uchwałą Zarządu z dnia26.05.2022 r.

Harmonogram naborów wniosków przyjęty uchwałą Zarządu z dnia 15.02.2023 r.

Zestawienie rzeczowo-finansowe

Zestawienie rzeczowo – finansowe oraz informacja o sposobie wykorzystania środków na wsparcie funkcjonowania LGD w ramach Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność nr 00015-6933-UM1110010/15

Zestawienie rzeczowo – finansowe za rok 2017 z dnia 19.02.2018 r.

Zestawienie rzeczowo – finansowe za rok 2018 z dnia 18.02.2019 r.

Zestawienie rzeczowo – finansowe za rok 2019 z dnia 02.01.2020 r.

Zestawienie rzeczowo – finansowe za rok 2020

Zestawienie rzeczowo – finansowe za rok 2021

Zestawienie rzeczowo-finansowe za rok 2022

Zestawienie rzeczowo – finansowe za 2023 rok

Plan szkoleń

Plan szkoleń z dnia 12.10.2020 r.

Plan szkoleń z dnia 24.11.2021 r.

Plan szkoleń 2022 r.

Plan szkoleń 2022 r. – aktualny

Harmonogram działań komunikacyjnych Lokalnej Grupy Działania „Wstęga Kociewia”

Harmonogram działań komunikacyjnych LGD „Wstęga Kociewia” w 2016

Harmonogram działań komunikacyjnych LGD „Wstęga Kociewia” w 2017

Harmonogram działań komunikacyjnych LGD „Wstęga Kociewia” w 2018

Harmonogram działań komunikacyjnych LGD „Wstęga Kociewia” w 2019 r.

Harmonogram działań komunikacyjnych LGD „Wstęga Kociewia” w 2020 r.

Harmonogram działań komunikacyjnych LGD Wstega Kociewia w 2021 r.

Harmonogram działań komunikacyjnych LGD Wstęga Kociewia w 2022 r.

Harmonogram działań komunikacyjnych LGD Wstęga Kociewia w 2023 r.

Harmonogram działań komunikacyjnych LGD Wstęga Kociewia w 2024 r.

Regulamin Pracy Biura

Regulamin pracy Biura LGD Wstęga Kociewia