DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. Formularze wniosków: aktualne dokumenty związane z przyznaniem pomocy finansowej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” dostępne są TUTAJ.

2. Poradnik Beneficjenta. Jak przygotować i złożyć wniosek: Poradnik Beneficjenta. Jak przygotować wniosek

3. Wniosek o wpis do ewidencji producentów: Wniosek o wpis

4. Ankieta monitorująca: wszyscy Beneficjenci, którzy otrzymali pomoc finansową od LGD „Wstęga Kociewia” zobowiązani są do złożenia Ankiety monitorującej – niezwłocznie po zrealizowaniu swojej operacji.

5. Księga wizualizacji i logotypy: Księga wizualizacji

6. Wzór tablicy informacyjnej do umieszczenia w miejscu realizacji operacji: Wzór tablicy

7. Logotypy: