Działanie: Odnowa i rozwój wsi
Beneficjent: Gmina Subkowy
Gmina beneficjenta: Gmina Subkowy
Miejsce realizacji: Subkowy
Czas realizacji: kwiecień – czerwiec 2012
Koszt całkowity: 163 870,22 zł
Wartość dofinansowania: 95 366,00 zł
Nabór: 2010

W ramach realizacji operacji gminna wieś Subkowy zyskała nową infrastrukturę społeczną. Powstały tereny rekreacyjne wraz z miasteczkiem rowerowym w centrum miejscowości.

W ramach realizacji operacji gminna wieś Subkowy zyskała nową infrastrukturę społeczną. Powstały tereny rekreacyjne wraz z miasteczkiem rowerowym w centrum miejscowości.

Wykonano obiekt miasteczka rowerowego, plac o pow. 1230 m2. Na terenie placu wyznaczono, poprzez zastosowanie dwóch kolorów kostki betonowej, ścieżki rowerowej i pasy drogowe.  W części terenu wydzielono parking  rowerów, w którym umieszczono zestaw stojaków do rowerów oraz ławki. Obok parkingu zlokalizowano przenośny sygnalizator świetlny drogowy. W obszarze wyznaczonym pod miasteczko wykonano oznakowanie poziome (malowane pasy przejść pieszych), na zaprojektowane trasy ruchu wyposażono w oznakowanie pionowe tj. przenośne znaki drogowe wykonane w folii. Cały teren miasteczka został oświetlony poprzez zamontowanie 10 słupowych opraw oświetleniowych.

Wstęga Kociewia - d 071 mediumWstęga Kociewia - d 074 mediumWstęga Kociewia - d 076 medium