Działanie: Odnowa i rozwój wsi
Beneficjent: Gmina Subkowy
Gmina beneficjenta: Gmina Subkowy
Miejsce realizacji: Wielgowy
Czas realizacji: lipiec 2010 – wrzesień 2011
Koszt całkowity: 145 543,91 zł
Wartość dofinansowania: 86 870,00 zł
Nabór: 2009

Operacja polegała na budowie, przebudowie i remoncie budynku na potrzeby stworzenia świetlicy wiejskiej. Obiekt obecnie pełni funkcje rekreacyjne, sportowe, społeczno-kulturalne oraz wypoczynkowe dla mieszkańców.

Operacja polegała na budowie, przebudowie i remoncie budynku na potrzeby stworzenia świetlicy wiejskiej. Obiekt obecnie pełni funkcje rekreacyjne, sportowe, społeczno-kulturalne oraz wypoczynkowe dla mieszkańców.

Adaptacja budynku umożliwiła społeczności wdrożenie nowych form wypoczynku, rekreacji i efektywnego wykorzystywania wolnego czasu. Remontem został objęty nie tylko sam obiekt, ale również teren  z nim sąsiadujący, co ma szczególnie ważne znaczenie, ze względu na ich usytuowanie w centrum wsi.

Wstęga Kociewia - dscf5070Wstęga Kociewia - dscf5056Wstęga Kociewia - dscf9125