Wybrana  uchwałą nr 5/03/2015 Zebrania  Założycieli z dnia dniu 26 marca 2015r w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia”:

  • Przewodnicząca – Magdalena Olszewska-Gibas – reprezentuje sektor publiczny;
  • Członkini – Brygida Cyrzon – reprezentuje sektor społeczny;
  • Członek – Przemysław Morawski – reprezentuje sektor gospodarczy.