Wybrana  uchwałą nr 5/03/2015 Zebrania  Założycieli z dnia dniu 26 marca 2015r w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia”:

  • Przewodnicząca – Magdalena Alina Olszewska-Gibas
  • Członkini – Katarzyna Cecylia Beringer – Kusio
  • Członkini – Katarzyna Justyna Franusiak