Działanie: Małe projekty
Beneficjent: Stowarzyszenie Centrum Aktywnych – Gniew
Gmina beneficjenta: Gmina Gniew
Miejsce realizacji: Gniew
Czas realizacji: wrzesień 2014 – marzec 2015
Koszt całkowity: 25 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 20 000,00 zł
Nabór: 2013 (jesień)

Wydanie książki „Tajemnice krypty w kaplicy św. Anny w Gniewie”, która ma za zadanie promocję lokalnego dziedzictwa historycznego było istotą projektu.

Wydanie książki „Tajemnice krypty w kaplicy św. Anny w Gniewie”, która ma za zadanie promocję lokalnego dziedzictwa historycznego było istotą projektu.

Krypta w kościele św. Mikołaja w Gniewie poddawana była badaniom archeologicznym.
Autorami opracowania jest zespół naukowców  współpracujący z dr Małgorzatą Grupą z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, która prowadziła prace w krypcie. Podstawa źródłowa to materiały kostne i wyposażenie grobowe z krypty wydobyte w trakcie prac archeologicznych. Analiza dotyczy przedstawienia historii populacji ludzkiej złożonej po śmierci w przestrzeni krypty, a także historii kultury funeralnej i kostiumologii w XVI-XIX wieku (świeckiej i liturgicznej).
Publikacja dostarcza nowych informacji na temat historii miasta Gniewu i okolic, a także opowiada o kontaktach z ówczesnym światem, przede wszystkim poprzez kontakty handlowe.