Działanie: Małe projekty
Beneficjent: Gmina Tczew
Gmina beneficjenta: Gmina Tczew
Miejsce realizacji: Tczew
Czas realizacji: czerwiec 2013 – maj 2014
Koszt całkowity: 21 287,00 zł
Wartość dofinansowania: 13 920,00 zł
Nabór: 2013 (jesień)

Istotą projektu jest promocja walorów gminy Tczew poprzez wydanie albumu fotograficznego ukazującego dziedzictwo historyczne, kulturalne, przyrodnicze i gospodarcze.

Istotą projektu jest promocja walorów gminy Tczew poprzez wydanie albumu fotograficznego ukazującego dziedzictwo historyczne, kulturalne, przyrodnicze i gospodarcze.

Projekt polegał na wydaniu albumu fotograficznego ukazującego dziedzictwo historyczne, kulturalne, przyrodnicze i gospodarcze. W wydanym albumie zawarte zostały fotografie obrazujące zasoby i walory gminy Tczew, pochodzące z własnego zasobu, od partnerów projektu  oraz zostały zakupione od lokalnego fotografa.  W albumie znajduje się krótka charakterystyka gminy w wersji  dwujęzycznej (polski, angielski).  Album  wydany został w eleganckiej formie w oprawie twardej, w formacie A4 o objętości 52 stron. Wydrukowany został w ilości 700 egzemplarzy. Album służy jako materiał promocyjny.  Przechowywany i udostępniany jest przez biblioteki i szkoły oraz Urząd Gminy Tczew.  Jest także wręczany gościom krajowym i zagranicznym na różnych spotkaniach i imprezach okazjonalnych.  Album jest przekazywany nieodpłatnie.