Działanie: Małe projekty
Beneficjent: Powiat Tczewski
Gmina beneficjenta: Spoza obszaru LGD
Miejsce realizacji: Obszar LSR
Czas realizacji: listopad 2013 – listopad 2014
Koszt całkowity: 25 426,70 zł
Wartość dofinansowania: 19 760,96 zł
Nabór: 2012 (jesień)

Ideą przedsięwzięcia była realizacja pięciu plenerowych pikników edukacyjnych mających na celu promowanie pozytywnej postawy odnośnie segregacji odpadów, upowszechnienie wiedzy na temat korzyści płynących z recyklingu surowców wtórnych oraz zagrożeń związanych ze spalaniem śmieci.

Ideą przedsięwzięcia była realizacja pięciu plenerowych pikników edukacyjnych mających na celu promowanie pozytywnej postawy odnośnie segregacji odpadów, upowszechnienie wiedzy na temat korzyści płynących z recyklingu surowców wtórnych oraz zagrożeń związanych ze spalaniem śmieci.

Wstęga Kociewia - piknik ekologiczny gmina gniew2Wstęga Kociewia - piknik ekologiczny gmina gniew4Wstęga Kociewia - piknik ekologiczny gmina morzeszczyn lipia gora1

Operacja realizowana na terenie pięciu gmin powiatu tczewskiego należących do obszaru LSR tj. gminy Morzeszczyn, w miejscowości Lipia Góra, gminy  Gniew, Pelplin, Subkowy oraz gminy Tczew, w miejscowości Turze. Przedsięwzięcia edukacyjne miały formę edukacyjnych pikników ekologicznych, których tematem przewodnim były surowce wtórne i pozytywne przykłady ich powtórnego zastosowania.
Podczas realizacji pikników ekologicznych przeprowadzono animacje i konkursy, które zostały zorganizowane w oparciu o wykorzystanie makulatury, kartonów, puszek czy nakrętek od butelek PET. Przygotowano kolorowe śmietniki wraz z informacjami jakie odpady należy w nich gromadzić. Podczas pikników przeprowadzono  badanie ankietowe dot. recyklingu oraz konkurs wiedzy ekologicznej. Uczestnicy pikników otrzymali gadżety promocyjne w postaci przypinek, długopisów tekturowych, kubków z hasłami nt. recyklingu, kalendarzy ekologicznych oraz płóciennych toreb.
Edukacja mieszkańców obszaru LSR nt. właściwego postępowania z odpadami wpłynęła pozytywnie na polepszenie jakości życia, poprzez zwiększenie świadomości dbania o środowisko, segregacji odpadów w życiu codziennym oraz poszerzenie wiedzy nt. recyklingu i zagrożeń związanych ze spalaniem śmieci.

Wstęga Kociewia - piknik ekologiczny gmina morzeszczyn lipia gora2Wstęga Kociewia - piknik ekologiczny gmina subkowy1Wstęga Kociewia - piknik ekologiczny gmina subkowy2

Wstęga Kociewia - piknik ekologiczny gmina tczew turze1Wstęga Kociewia - piknik ekologiczny gmina tczew turze2Wstęga Kociewia - piknik ekologiczny gmina tczew turze3