Działanie: Małe projekty
Beneficjent: Powiat Tczewski
Gmina beneficjenta: Spoza obszaru LGD
Miejsce realizacji: Małe Walichnowy
Czas realizacji: czerwiec 2013 – listopad 2014
Koszt całkowity: 11 685,30 zł
Wartość dofinansowania: 7 672,00 zł
Nabór: 2012 (jesień)

Zamysłem projektu było zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru LSR poprzez stworzenie miejsca postoju dla turystów rowerowych i pieszych podróżujących Szlakiem Doliny Dolnej Wisły.

Zamysłem projektu było zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru LSR poprzez stworzenie miejsca postoju dla turystów rowerowych i pieszych podróżujących Szlakiem Doliny Dolnej Wisły.

Wstęga Kociewia - pit stop2Wstęga Kociewia - pit stop3Wstęga Kociewia - pit stop4

W tym celu wybudowano zadaszoną drewnianą wiatę turystyczną wraz z wyposażeniem i dwoma tablicami informacyjnymi w miejscowości Małe Walichnowy. Miejsce odpoczynku ulokowano na terenie Szkoły Podstawowej.
Wszystkie elementy infrastruktury tj. wiata, ławki, stojak na rowery, kosz na śmieci oraz tablice informacyjne zostały wykonane z drewna.
Dolina Dolnej Wisły to najbardziej malownicza część krajobrazu powiatu tczewskiego. Jej wartość przyrodnicza została potwierdzona przez zaliczenie jej do obszaru chronionego NATURA 2000 „Dolina Dolnej Wisły”. Wzdłuż rzeki Wisły przebiega turystyczny szlak pieszo-rowerowy, który jest jednym z głównych szlaków turystycznych w powiecie tczewskim. Turysta podróżujący tym szlakiem może podziwiać nie tylko unikatowy krajobraz, ale również ciekawe zabytki architektoniczne, m. in. śluzę w Rybakach czy Sanktuarium św. Wojciecha w Gorzędzieju.