Działanie: Małe projekty
Beneficjent: Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE
Gmina beneficjenta: Gmina Tczew
Miejsce realizacji: Toruń, Inowrocław, Grudziądz, Bydgoszcz, Gdańsk, Tczew, Starogard Gdański, Świecie
Czas realizacji: czerwiec 2014 – sierpień 2014
Koszt całkowity: 48 134,59 zł
Wartość dofinansowania: 30 000,00 zł
Nabór: 2013 (jesień)

Celem projektu była promocja lokalnego produktu turystycznego w postaci szlaków rowerowych, bazujących na lokalnych walorach przyrodniczych, kulturowych i historycznych Kociewia.

Celem projektu była promocja lokalnego produktu turystycznego w postaci szlaków rowerowych, bazujących na lokalnych walorach przyrodniczych, kulturowych i historycznych Kociewia.

Wstęga Kociewia - dsc0020Wstęga Kociewia - dsc0036Wstęga Kociewia - dsc0037

Projekt obejmował swoim zakresem trzy zasadnicze grupy działań:

  1. Promocja „road show” walorów Kociewia. Promocja była przeprowadzona w 8 wybranych miastach środkowo – zachodniej części kraju: Toruniu, Inowrocławiu, Grudziądzu, Bydgoszczy, Gdańsku, Tczewie, Starogardzie Gdańskim, Świeciu. Sednem podjętych działań promocyjnych był objazd specjalnie przygotowanym w tym celu busem (oklejonym w materiał promujący Kociewie) i postój w centrach wymienionych miast w celu promocji walorów naturalnych i historycznych na bazie propagowania kociewskich tras rowerowych. Projekt obejmował 1-dniowy pobyt w każdym z miast i aktywną, całodniową promocję Kociewia poprzez rozdawanie materiałów promocyjnych oraz bezpośrednie informowanie o posiadanych walorach. Do obsługi stoiska promocyjnego przewidziano zatrudnienie 3 osób posiadających wiedzę o atrakcjach Kociewia.
  2. Przygotowanie materiałów promocyjnych. Na potrzeby propagowania posiadanych walorów naturalnych i historycznych projekt przygotowano materiały informacyjno – promocyjne o szlakach rowerowych i miejscach – atrakcjach dziedzictwa naturalnego i kulturowego – które te szlaki łączą. Operacja w tym zakresie obejmowała przygotowanie folderów – przewodników po trasach rowerowych w ilości 4 tys. szt. oraz 4 serii map w ilości w sumie 16 tys. szt. (po 4 tys. szt. każda seria), które w sumie obejmowały przebieg tras na całym terenie LGD Wstęga Kociewia. Ponadto ważnym elementem działania było opracowanie śladów GPS szlaków rowerowych, które zostały ujęte zarówno w wydanych materiałach drukowanych, jak i na rozbudowanej stronie internetowej o szlakach rowerowych na terenie LGD.
  3. Promocja Kociewia w internecie. Działanie obejmowało promocję walorów Kociewia w Internecie, w tym przede wszystkim rozbudowanie strony internetowej dotyczącej szlaków rowerowych Kociewia www.rowery.kociewie.eu oraz promocję szlaków rowerowych w mediach społecznościowych oraz na innych stronach internetowych.

Wstęga Kociewia - dsc0219Wstęga Kociewia - dsc0360Wstęga Kociewia - dsc0491