Działanie: Małe projekty
Beneficjent: Stowarzyszenie Centrum Aktywnych – Gniew
Gmina beneficjenta: Gmina Gniew
Miejsce realizacji: Obszar Kociewia
Czas realizacji: lipiec-sierpień 2014
Koszt całkowity: 7 454,17 zł
Wartość dofinansowania: 5 963,33 zł
Nabór: 2013 (wiosna)

Ideą przedsięwzięcia była organizacja 4 wyjazdowych warsztatów edukacyjnych dla 20 dzieci, których celem było pokazanie różnorodności kultury i przyrody Kociewia podczas wakacji 2014.

Ideą przedsięwzięcia była organizacja 4 wyjazdowych warsztatów edukacyjnych dla 20 dzieci, których celem było pokazanie różnorodności kultury i przyrody Kociewia.

Wstęga Kociewia - p1160041Wstęga Kociewia - p1160069Wstęga Kociewia - p1160105

Na początku lipca opracowano i wydrukowano pierwsze plakaty oraz przeprowadzono nabór uczestników. Informacja o projekcie oraz naborze uczestników ukazała się w lokalnej prasie oraz na plakatach rozwieszonych na tablicach ogłoszeń sołeckich/miejskich oraz innych zwyczajowo przyjętych miejscach. W lipcu i sierpniu 2014 zaplanowano i zrealizowano cztery warsztaty edukacyjne:

  • Warsztaty w Arboretum w Wirtach – 22 lipca 2014;
  • Zwiedzanie katedry w Pelplinie wraz z warsztatami w skryptorium – 24 lipca 2014;
  • Warsztaty historyczne w Grodzisku Owidz – 19 sierpnia 2014;
  • Warsztaty edukacyjne w Parku Krajobrazowym Doliny Dolnej Wisły (Gruczno/ Chrystkowo) – 21 sierpnia 2014.

Cały projekt przyczynił się do poszerzenia wiedzy na temat własnego regionu wśród beneficjentów oraz budowania tożsamości Kociewiaka. Udział w zajęciach pozwolił też na lepsze zagospodarowanie wolnego czasu podczas wakacji wśród uczestników projektu, a całościowo projekt przyczynił się do podniesienia jakości życia wśród jego beneficjentów.

W każdym warsztacie wzięło udział  20 osób oraz 2 wykwalifikowanych opiekunów i 1 wolontariusz.

Wstęga Kociewia - p1160218Wstęga Kociewia - p1160223Wstęga Kociewia - p1160305

Wstęga Kociewia - p1160287Wstęga Kociewia - p1160347Wstęga Kociewia - p1160350