Działanie: Małe projekty
Beneficjent: Gmina Subkowy
Gmina beneficjenta: Gmina Subkowy
Miejsce realizacji: Narkowy
Czas realizacji: grudzień 2013 – czerwiec 2014
Koszt całkowity: 35 899,30 zł
Wartość dofinansowania: 24 831,84 zł
Nabór: 2012 (jesień)

Urządzenie miejsca pamięci związanego z wydarzeniem historycznym, organizacja imprez kulturalnych i promocyjnych oraz promocja dziedzictwa kulturowego i historycznego.

Wstęga Kociewia - dsc04571Wstęga Kociewia - dsc04576Wstęga Kociewia - dsc04609

W ramach realizacji operacji  we wsi Narkowy został odtworzony zaniedbany obelisk oraz zagospodarowano jego otoczenie. Miejsce to upamiętnia pobyt wojsk polskich generała Jana Henryka Dąbrowskiego w 1807 roku, skąd ruszył on wyzwalać Tczew. Ponadto odbył się cykl działań promocyjnych.

Główne działania w projekcie:

  • wydanie publikacji,
  • wykonanie tablicy pamiątkowej,
  • wykonanie tablicy informacyjnej,
  • wykonanie ogrodzenia,
  • zagospodarowanie skarpy,
  • zakup i montaż elementów małej architektury,
  • organizacja festynu połączonego z widowiskiem historycznym,
  • organizacja rajdu rowerowego
  • organizacja marszu nordic walking