Działanie: Małe projekty
Beneficjent: „Inter-Fast” Kazimierz Marut
Gmina beneficjenta: Gmina Gniew
Miejsce realizacji: Tymawa
Czas realizacji: maj 2014
Koszt całkowity: 15 006,00 zł
Wartość dofinansowania: 9 760,00 zł
Nabór: 2013 (wiosna)

Operacja polega na zainstalowaniu kolektorów słonecznych w siedzibie prowadzenia firmy Inter-Fast w miejscowości Tymawa.

Operacja polega na zainstalowaniu kolektorów słonecznych w siedzibie prowadzenia firmy Inter-Fast w miejscowości Tymawa.

Dzięki wparciu finansowemu został zakupiony zestaw kolektorów słonecznych oraz dokonano montaż zestawu na budynku gospodarczym, który stanowi siedzibę ww. firmy.
Działanie kolektorów polega na przetwarzaniu energii cieplnej pochodzącej ze słońca do podgrzewania wody. Kolektory  podłączono do systemu grzewczego budynku, a ciepło dostarczane do wymiennika ciepła służy do ogrzewania biura firmy, a także do podgrzania ciepłej wody. Dzięki temu zmniejszył się koszt prowadzenia działalności gospodarczej. Mniejsze koszty prowadzenia działalności przyczynią się do wzrostu konkurencyjności firmy co w dzisiejszych czasach jest kluczowe do utrzymania firmy na rynku.