1. Plan włączenia społeczności wraz z opisem procesu przygotowania LSR

2. Informacja o miejscach i terminach przeprowadzenia spotkań