Wstęga Kociewia - loga lsr

Przygotowanie LSR na lata 2021 – 2027

W dniu 02.06.2022 r. w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku Prezesi LGD Bogdan Badziong i Piotr Kończewski podpisali w obecności Marszałków umowę na wsparcie przygotowawcze.

Dzięki środkom z tej umowy LGD może rozpocząć prace nad nową Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2021-2027. Zaplanowano prace zespołu roboczego, spotkania z mieszkańcami, warsztaty. Jesteśmy otwarci na sugestie – zachęcamy do kontaktów z Biurem LGD.

21 czerwca 2022 r. w związku z rozpoczęciem prac nad Strategią Rozwoju Lokalnego odbył się warsztat dla Zespołu Partycypacyjnego. Zespół składa się z przedstawicieli wszystkich sektorów i gmin, którzy będą wspomagali i opiniowali powstawanie nowej Strategii. Jednakże wszyscy mieszkańcy, w tym i prowadzący działalność gospodarczą, członkowie stowarzyszeń i fundacji oraz przedstawiciele lokalnych samorządów mogą wziąć udział w tym procesie. To bardzo ważne, ponieważ im więcej osób i instytucji wyrazi swoje spostrzeżenia tym strategia będzie lepsza, bo bardziej zbliżona do oczekiwań.

Wstęga Kociewia - IMG 20220621 094347Wstęga Kociewia - IMG 20220621 094402Wstęga Kociewia - IMG 20220621 094509Wstęga Kociewia - IMG 20220621 103818

ZAPROSZENIE

W związku z rozpoczęciem przez Lokalną Grupę Działania „Wstęga Kociewia” prac nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2022-2027 zapraszamy na spotkania informacyjne:

Wstęga Kociewia - Lokalna Grupa Dzialania Wstega Kociewia wersja 2

W programie:

  1. Przywitanie
  2. Prezentacja LGD „Wstęga Kociewia” i dokonań w ramach programu Leader w latach 2014-2022
  3. Informacja o trybie i harmonogramie prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju
  4. Analiza potencjału i potrzeb rozwojowych regionu
  5. Wstęp do analizy SWOT
  6. Podsumowanie i zakończenie spotkania

Ze względu na wagę omawianych spraw liczymy na obecność i aktywny udział w spotkaniach.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Biurem LGD.

Wstęga Kociewia - loga%20UE

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja mająca na celu realizację Planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowanie LSR współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
w zakresie poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji będzie realizacja planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowanie LSR.
We wrześniu br. odbyły się spotkania konsultacyjne z lokalną społecznością we wszystkich gminach członkowskich LGD „Wstęga Kociewia”.
Spotkania odbywały się według harmonogramu: gmina Tczew 05.09.2022 r., gmina Gniew 07.09.2022 r., gmina Pelplin 08.09.2022 r., gmina Morzeszczyn 09.09.2022 r., gmina Subkowy 14.09.2022 r. Ponadto zostały zorganizowane spotkania z seniorami (29.09.2022 r.) oraz z osobami młodymi (04.10.2022 r.) z obszaru LGD „Wstęga Kociewia”.
Podczas spotkań omówione zostały źródła i wielkość finansowania oraz formy wsparcia beneficjentów. Rozmawialiśmy o mocnych i słabych stronach oraz o szansach i zagrożeniach naszego obszaru, tworząc analizę SWOT, omawialiśmy cele LSR i dyskutowaliśmy na temat grup docelowych dla poszczególnych celów. Udało nam się zebrać ponad 500 ankiet. Teraz wszystkie zebrane materiały zostaną szczegółowo omówione podczas prac Zespołu Partycypacyjnego.

Serdecznie dziękujemy  za aktywny udział w spotkaniach.

Wstęga Kociewia - IMG 20220907 151606Wstęga Kociewia - IMG 20220905 100504Wstęga Kociewia - IMG 20220914 151352Wstęga Kociewia - IMG 20220914 154948Wstęga Kociewia - IMG 20220929 124427Wstęga Kociewia - IMG 20221004 111612Wstęga Kociewia - IMG 20221004 114208Wstęga Kociewia - IMG 20220909 100946

Wstęga Kociewia - loga%20UE

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja mająca na celu realizację Planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowanie LSR współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
w zakresie poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji będzie realizacja planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowanie LSR.

Niebawem kolejne informacje.