Wstęga Kociewia - loga lsr

Przygotowanie LSR na lata 2021 – 2027

W dniu 02.06.2022 r. w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku Prezesi LGD Bogdan Badziong i Piotr Kończewski podpisali w obecności Marszałków umowę na wsparcie przygotowawcze.

Dzięki środkom z tej umowy LGD może rozpocząć prace nad nową Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2021-2027. Zaplanowano prace zespołu roboczego, spotkania z mieszkańcami, warsztaty. Jesteśmy otwarci na sugestie – zachęcamy do kontaktów z Biurem LGD.

21 czerwca 2022 r. w związku z rozpoczęciem prac nad Strategią Rozwoju Lokalnego odbył się warsztat dla Zespołu Partycypacyjnego. Zespół składa się z przedstawicieli wszystkich sektorów i gmin, którzy będą wspomagali i opiniowali powstawanie nowej Strategii. Jednakże wszyscy mieszkańcy, w tym i prowadzący działalność gospodarczą, członkowie stowarzyszeń i fundacji oraz przedstawiciele lokalnych samorządów mogą wziąć udział w tym procesie. To bardzo ważne, ponieważ im więcej osób i instytucji wyrazi swoje spostrzeżenia tym strategia będzie lepsza, bo bardziej zbliżona do oczekiwań.

Wstęga Kociewia - IMG 20220621 094347Wstęga Kociewia - IMG 20220621 094402Wstęga Kociewia - IMG 20220621 094509Wstęga Kociewia - IMG 20220621 103818

ZAPROSZENIE

W związku z rozpoczęciem przez Lokalną Grupę Działania „Wstęga Kociewia” prac nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2022-2027 zapraszamy na spotkania informacyjne:

Wstęga Kociewia - Lokalna Grupa Dzialania Wstega Kociewia wersja 2

W programie:

  1. Przywitanie
  2. Prezentacja LGD „Wstęga Kociewia” i dokonań w ramach programu Leader w latach 2014-2022
  3. Informacja o trybie i harmonogramie prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju
  4. Analiza potencjału i potrzeb rozwojowych regionu
  5. Wstęp do analizy SWOT
  6. Podsumowanie i zakończenie spotkania

Ze względu na wagę omawianych spraw liczymy na obecność i aktywny udział w spotkaniach.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Biurem LGD.

Niebawem kolejne informacje.