W dniu 12.04.2024 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Sali Polskie Niebo odbyło się szkolenie zorganizowane przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach szkolenia omówione zostały bieżące sprawy oraz zadania i obowiązki związane z realizacją działań informacyjno-promocyjnych w zakresie realizacji LSR w nowym okresie programowania. Szczególną uwagę poświęcono kwestiom sposobu promowania działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Nie zabrakło przestrzeni na zadawanie pytań. Z LGD Wstęga Kociewia przeszkolone zostały trzy osoby.

Wstęga Kociewia - 1 Wstęga Kociewia - 2