W dniu 25 kwietnia 2024 r. w Biurze LGD zebrała się Komisja Rewizyjna. Członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się z treścią sprawozdań za 2023 rok. Organ kontroli stowarzyszenia nie stwierdził żadnych nieprawidłowości w Bilansie czy rachunku zysków i strat. Po zapoznaniu się z dokumentami komisja zawnioskowała o udzielenie absolutorium Zarządowi.

Wstęga Kociewia - 2 2

Wstęga Kociewia - 1 2