Proszę o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia animatorów społecznych oraz przygotowanie materiałów dla uczestników.

zamawiający:

Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia”

Wyszyńskiego 3/1

83-110 Tczew

NIP: 593-25-99-995

przedmiot zapytania:

 • program szkolenia
 • cena szkolenia

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • zakres tematyczny – „Metody animacji społecznej, w tym w podejściu do grup defaworyzowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem” (zgodnie z LSR na lata 2021-2027 dla obszaru LGD „Wstęga Kociewia”;
 • czas trwania szkolenia – min. 6 godzin
 • termin realizacji – maj 2024
 • miejsce realizacji – obszar powiatu tczewskiego (do uzgodnienia)
 • liczba uczestników – min.10 osób

Ofertę zawierającą:

 • program szkolenia,
 • opis materiałów szkoleniowych (mogą być w wersji elektronicznej),
 • kwalifikacje o doświadczenie osoby prowadzącej szkolenie
 • cenę brutto

należy przesłać na adres lgd@wstega-kociewia.pl

do dnia 22.04.2024 r. (poniedziałek) do godz.15.30.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt drogą poczty elektronicznej lub telefonicznie – 58 562 71 43.

To jest rozpoznanie rynku, a nie zapytanie w trybie uzp.