22 lutego br. (czwartek) odbył się Warsztat refleksyjny, który stanowi narzędzie do monitorowania działań LGD na przestrzeni lat w celu dokonania ewaluacji wewnętrznej. Warsztat refleksyjny jest kluczowym elementem ewaluacji  bieżącej (on-going).

Ewaluacja  bieżąca (on-going) – celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR, tak by lepiej rozumieć osiągane rezultaty i umieć z wyprzedzeniem oszacować, w jakim stopniu zbliżają nas one do osiągnięcia celów.

Rozważania te mogą być również podstawą do podejmowania decyzji o ewentualnej zmianie kierunku działań – jeśli to będzie konieczne.

W warsztacie wzięli udział: członkowie Zarządu LGD „Wstęga Kociewia”, przedstawiciele Rady Programowej, członkowie stowarzyszenia, samorządy z obszaru LSR oraz mieszkańcy obszaru i beneficjenci. W sumie uczestniczyło 26 osób.

Spotkanie otworzył Prezes LGD – pan Bogdan Badziong. Następnie odbyła się prezentacja multimedialna Kierownika Biura, w której zawarto dane statystyczne na temat obszaru oraz poziom realizacji wskaźników w strategii.

Ostatnim elementem zaplanowanym w programie spotkania była prezentacja przygotowana przez Lokalną Organizację Turystyczną KOCIEWIE, pt. „Kaszuby i Kociewie turystycznym sercem Pomorza”, którą przedstawiła pani Julita Dembek z Biura LOT.

Spotkanie miało miejsce w Restauracji Piaskowa w Tczewie.

Wstęga Kociewia - IMG 20240222 131317 Wstęga Kociewia - IMG 20240222 131449 Wstęga Kociewia - IMG 20240222 131641 Wstęga Kociewia - IMG 20240222 133515 Wstęga Kociewia - IMG 20240222 134000 Wstęga Kociewia - IMG 20240222 135340