W dniu 25.05.2023 r. obradowała Rada Programowa w związku ze skierowaniem wniosków do ponownej oceny według Lokalnych Kryteriów Wyboru w zakresie kryteriów: zastosowanie rozwiązań proekologicznych oraz wpływ operacji na podniesienie atrakcyjności turystycznej.

Poniżej udostępniamy dokumentację PDF z tego posiedzenia:

Protokół z posiedzenia Rady Programowej z dnia 25.05.2023 r.

Uchwała w sprawie weryfikacji oceny operacji

Lista techniczna