LGD Wstęga Kociewia Tczew
17 09, 2021

Działania grantobiorców 8/2020/G

2021-09-17T10:41:52+01:0017 września 2021|Kategorie: 8/2020/G|

W ramach umowy grantowej "Pokochaj Kociewie - promocja" LGD finansuje 7 zadań grantowych: zadanie grantowe nr 1: Towarzystwo Przyjaciół Zabytków Pelplina - Promocja dawnego opactwa cysterskiego w Pelplinie poprzez oprawę historyczną konferencji popularnonaukowej „Pismo i sztuka to jedyni świadkowie czasów" Operacja promować będzie zasoby kulturowe

17 09, 2021

Działania grantobiorców 7/2020/G

2021-09-17T10:16:01+01:0017 września 2021|Kategorie: 7/2020/G|

W ramach umowy grantowej "Świetlicę swą widzę ogromną" LGD finansuje 4 zadania. Pierwsze zrealizowane działanie to "Piknik ekologiczny Dzień kuropatwy" grantobiorców Stowarzyszenie na rzecz bioróżnorodności PERDIX Zrealizowana przez wnioskodawcę operacja była organizacją imprezy – Pikniku Ekologicznego „Dzień Kuropatwy”, w ramach którego miało miejsce szeroka promocja

17 09, 2021

Działania grantobiorców 6/2020/G

2021-09-17T09:49:42+01:0017 września 2021|Kategorie: 6/2020/G|

W ramach projektu grantowego "Pokochaj Kociewie - inwestycje" do finansowania wybrano cztery zadania.   Pierwsze zadanie zrealizowało Stowarzyszenie Wesoła Stonoga z Pelplina. Tytuł zadania to: "Wesoła Stonoga na ścieżce czasu Pelplina - reaktywacja". Zadanie jest kontynuacją projektu realizowanego w poprzedniej perspektywie finansowej i polegało na

19 04, 2021

Działania grantobiorców 4/2019/G

2021-10-08T09:38:05+01:0019 kwietnia 2021|Kategorie: 4/2019/G|Tagi: , , , |

Informujemy, że z uwagi na trwające zagrożenie pandemią koronawirusa zmuszeni byliśmy aneksować umowy z wykonawcami zadań grantowych dla projektu "Pokochaj Kociewie - promocja".  Działania, które pierwotnie odbyć się miały w 2020 r. zostały przesunięte w czasie na rok 2021. W ramach niniejszego projektu zaplanowano dwa

19 04, 2021

Działania grantowe 3/2019/G

2021-09-17T09:22:36+01:0019 kwietnia 2021|Kategorie: 3/2019/G|Tagi: , , , , |

Informujemy, że z uwagi na trwające zagrożenie pandemią koronawirusa zmuszeni byliśmy aneksować umowy z wykonawcami zadań grantowych dla projektu "Świetlicę swą widzę ogromną".  Działania, które pierwotnie odbyć się miały w 2020 r. zostały przesunięte w czasie. Zadania, które dotychczas udało się zrealizować: Na ten moment

19 04, 2021

Zakończono działania projektu „Świetlicę swą widzę ogromną”

2021-04-19T10:47:41+01:0019 kwietnia 2021|Kategorie: 2/2018/G|Tagi: , , , , , |

28.01.2019 r. podpisaliśmy umowy z realizatorami zadań grantowych projektu "Świetlicę swą widzę ogromną". Działania trwały w trakcie 2019 r. na obszarze LSR. W ramach niniejszego projektu odbywały się cykle różnorodnych warsztatów, realizowanych przez 4 organizacje. Pierwsza operacja realizowana była przez Fundację "Edu Art" i nosiła

19 04, 2021

Zakończono działania projektu „Brama do cyfrowego świata”

2021-04-19T10:09:06+01:0019 kwietnia 2021|Kategorie: 1/2018/G|Tagi: , , , |

17.01.2019 r. podpisaliśmy umowy z wykonawcami zadań grantowych w projekcie "Brama do cyfrowego świata". W ramach niniejszego projektu zaplanowano dwa cykle bezpłatnych warsztatów dotyczących między innymi korzystania ze sprzętów elektroniki i poznania zasad bezpieczeństwa w korzystaniu z sieci Internetowej. Pierwsza operacja pod tytułem "Brama do

7 04, 2021

Wycofanie naboru 5G

2021-04-07T12:45:30+01:007 kwietnia 2021|Kategorie: 5/2019/G|

W wyniku niemożności skompletowania niezbędnych dokumentów w terminie celem przedłożenia ich Instytucji Zarządzającej zmuszeni zostaliśmy zrezygnować z dalszego procedowania naboru 5G. Ten sam konkurs ogłoszony został w kolejnym naborze wniosków i realizowany będzie jako nabór 6G.

7 04, 2021

Podpisanie umów grantowych – 8/2020/G

2021-04-20T08:59:10+01:007 kwietnia 2021|Kategorie: 8/2020/G|

Z radością informujemy, że w dniu 01.10.2020 r. LGD Wstęga Kociewia zawarła umowę z Samorządem Wojewodztwa na grant pod tytułem "Pokochaj Kociewie - promocja" . Następnie LGD zawarła siedem umów z realizatorami poszczególnych zadań grantowych. Poniżej prezentujemy Rejestr zawartych umów:   rejestr zawartych umów 8G

7 04, 2021

Podpisanie umów

2021-04-20T08:55:52+01:007 kwietnia 2021|Kategorie: 6/2020/G|

Z radością informujemy, że w dniu 01.02.2021 r. LGD Wstęga Kociewia podpisała umowę z Samorządem Województwa na grant "Pokochaj Kociewie - inwestycje". Następnie LGD zawarła cztery umowy z wykonawcami poszczególnych zadań grantowych. Poniżej prezentujemy Rejestr zawartych umów: rejestr zawartych umów 6G Działania grantobiorców zaplanowano na

7 04, 2021

Podpisanie umów – 7/2020/G

2021-04-20T08:57:46+01:007 kwietnia 2021|Kategorie: 7/2020/G|

Z radością informujemy, że w dniu 07.09.2020 r. LGD Wstęga Kociewia podpisała umowę z Samorządem Województwa na grant pod tytułem "Świetlicę swą widzę ogromną".  Następnie LGD zawarło umowy na zadania grantowe z czterema organizacjami. Poniżej prezentujemy Rejestr zawartych umów: rejestr zawartych umów 7G

21 01, 2021

Autoweryfikacja oceny – nabór 21/2020

2021-01-21T11:04:49+01:0021 stycznia 2021|Kategorie: Aktualności, Nabór 21, Nabory|

W dniu 07.01.2021 do Biura LGD wpłynęło odwołanie od decyzji Rady Programowej w sprawie ilości przyznanych punktów dla operacji nr PD/09/21/2020. Rada Programowa w dniu 14.01.2021 r. dokonała zmiany rozstrzygnięcia. Poniżej prezentujemy dokumenty związane z procedurą odwoławczą: Uchwałę podjętą przez Radę, protokół z posiedzenia oraz

18 12, 2020

Rada Programowa dokonała wyboru – nabór nr 20/2020

2021-01-17T20:18:33+01:0018 grudnia 2020|Kategorie: Aktualności, Nabór 20, Nabory|

Rada Programowa w sposób korespondencyjny, dokonała wyboru operacji złożonych na konkurs 20/2020 "Dla Was i dla nas" Poniżej publikujemy dokumenty związane z wyborem: Uchwała Rady Programowej - zatwierdzenie Listy operacji zgodnych i niezgodnych z LSR Uchwała Rady Programowej - zatwierdzenie operacji wybranych do dofinansowania Protokół

18 12, 2020

Rada Programowa dokonała wyboru – nabór Podejmowanie działalności gospodarczej

2021-01-17T20:18:33+01:0018 grudnia 2020|Kategorie: Aktualności, Nabór 21, Nabory|

Rada Programowa w sposób korespondencyjny, dokonała wyboru operacji złożonych na konkurs 21/2020 - Zacznij razem z nami "Podejmowanie działalności gospodarczej" Poniżej publikujemy dokumenty związane z wyborem: Lista operacji zgodnych i niezgodnych z LSR Lista operacji wybranych do dofinansowania ze wskazaniem, które operacje mieszczą się w

16 10, 2020

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 21/2020 – Podejmowanie działalności gospodarczej

2021-02-18T11:45:23+01:0016 października 2020|Kategorie: Aktualności, Nabór 21, Nabory|Tagi: , , |

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 21/2020 stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia” informuje o możliwości składania wniosków w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność   Termin składania wniosków: od 30 października do 16 listopada 2020 r.   Miejsce składania wniosków: Biuro LGD „Wstęga Kociewia”,

16 10, 2020

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 20/2020 – Infrastruktura

2021-02-18T11:45:39+01:0016 października 2020|Kategorie: Aktualności, Nabór 20, Nabory|Tagi: , , |

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 20/2020 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia” informuje o możliwości składania wniosków w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność   Termin składania wniosków: od 30 października do 16 listopada 2020 r.   Miejsce składania wniosków: Biuro LGD „Wstęga Kociewia”,

7 05, 2020

Rada Programowa dokonała wyboru

2021-01-16T20:53:39+01:007 maja 2020|Kategorie: 8/2020/G, Nabory|

Rada Programowa, po raz pierwszy w historii LGD - w sposób korespondencyjny, dokonała wyboru operacji złożonych na konkurs 8/2020/G - PKP. Poniżej publikujemy dokumenty związane z wyborem: Protokół Rady Programowej - granty 2020 r. Uchwała Rady Programowej - lista operacji zgodnych i niezgodnych z LSR

Przejdź do góry