Podajemy do publicznej wiadomości, iż posiedzenie organu decyzyjnego związane z oceną złożonych wniosków z naboru 25/2023 odbędzie się 27 kwietnia 2023 r. (czwartek) w Tczewie.