W dniu 27 kwietnia 2023 r.  w Restauracji Piaskowa w Tczewie odbyło się posiedzenie organu decyzyjnego LGD „Wstęga Kociewia”, podczas którego Rada Programowa dokonała wyboru operacji w naborze 25/2023.

Na konkurs obejmujący zakres „Zacznij razem z nami czyli Podejmowanie działalności gospodarczej” złożono 11 wniosków o przyznanie pomocy. Wszystkie spełniły wymagania formalne i zostały uznane za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju. Wszystkie wnioski osiągnęły też minimalną wymaganą ilość punktów, a tym samym zostały wybrane do dofinansowania.
Na dzień przekazania dokumentacji do Samorządu Województwa Pomorskiego w limicie środków podanych w ogłoszeniu zmieściło się 6 operacji.

Poniżej publikujemy protokół z posiedzenia oraz Uchwałę zawierającą listę operacji wybranych do dofinansowania a także Listę operacji zgodnych i niezgodnych z LSR (skany dokumentów).

Lista operacji wybranych- podejmowanie

Lista operacji zgodnych z LSR- podejmowanie

Protokół z posiedzenia Rady Programowej z dnia 27.04.2023 r.