Działanie: Małe projekty
Beneficjent: Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie
Gmina beneficjenta: Spoza obszaru LGD
Miejsce realizacji: Kociewie (Radostowo, Ocypel, Piaseczno, Brody Pomorskie, Szteklin, Gniew).
Czas realizacji: maj 2012 – lipiec 2013
Koszt całkowity: 29 305,44 zł
Wartość dofinansowania: 19 647,94 zł
Nabór: 2011 (jesień)

Projekt adresowany był do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej mieszkającej na obszarze LSR. Uczestnicy projektu mieli okazję poznać tradycje, kulturę, obrzędy, zabytki i przyrodę Kociewia. Ważnym aspektem była promocja aktywnego trybu życia, kultury regionu i lokalnej twórczości.

Projekt adresowany był do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej mieszkającej na obszarze LSR. Uczestnicy projektu mieli okazję poznać tradycje, kulturę, obrzędy, zabytki i przyrodę Kociewia. Ważnym aspektem była promocja aktywnego trybu życia, kultury regionu i lokalnej twórczości.

Najważniejsze działania w projekcie:

Etap 1 (maj-lipiec 2012):

  • Warsztaty kulinarne w Radostowie. Dzięki tym warsztatom młodzież miała okazję zdobyć wiadomości o walorach kuchni kociewskiej, dawnych zwyczajach i kulturze stołowania.
  • Wyjazd na warsztaty regionalne do Ocypla. Odbyły się etapy malowania na szkle, prezentacja kociewskiego stroju ludowego. Wykonywano też słoneczniki i róże z papieru.
  • Idąc szlakiem dawnych obyczajów zorganizowano wyjazd do Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Piasecznie. Była to okazja by poznać jak wyglądało życie w dawnej wsi, zobaczyć rekonstrukcję dawnej chaty kociewskiej i jej wyposażenie, a także poznać kulturę regionu i jego historię poprzez udział w warsztatach prowadzonych przez kapelę kociewską „Burczybas”.

Wstęga Kociewia - dscn0282 radostowoWstęga Kociewia - dscn0470 ocypelWstęga Kociewia - dscn0648 piaseczno

Etap 2 (maj-lipiec 2013):

  • Warsztaty przyrodnicze na terenie leśnictwa Brody Pomorskie. Dzięki tym warsztatom dzieci i młodzież miała okazję aktywnie spędzić czas, poznać rośliny i zwierzęta, zaangażować się w ciekawą formę nauki na świeżym powietrzu.
  • Wycieczka edukacyjna szlakiem dawnego rzemiosła – wyjazd do Zamku w Gniewie, gdzie uczestnicy zwiedzali zamek, wędrowali po warsztatach dawnych rzemiosł, poznali dzieje husarii, uczestniczyli w warsztatach ceramicznych.
  • Wyjazd do Szteklina, gdzie odbyły się dwa warsztaty związane z dawnymi rzemiosłami: wikliniarskim i tkackim.  Podczas pobytu w Szteklinie była okazja przybliżyć sobie dawne rzemiosła oraz aktywnie spędzić czas w otoczeniu przyrody kociewskiej.

Wstęga Kociewia - 932 brody pomorskieWstęga Kociewia - 018 gniewWstęga Kociewia - 006 gniew