Działanie: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Beneficjent: Sławomir Bruski
Gmina beneficjenta: Gmina Morzeszczyn
Miejsce realizacji: Dzierżążno
Czas realizacji: listopad 2014 – marzec 2015
Koszt całkowity: 429 554,00 zł
Wartość dofinansowania: 198 000,00 zł
Nabór: 2013 (jesień)

Operacja polega na rozszerzeniu zakresu usług poprzez zakup nowoczesnych urządzeń do obróbki metalu: tokarki, piły taśmowej oraz prasy krawędziowej. Ponadto, w ramach rozszerzenia i komplementarności usług zakupiono samochód dostawczy. W ramach projektu stworzono 2 miejsca pracy.

Operacja polega na rozszerzeniu zakresu usług poprzez zakup nowoczesnych urządzeń do obróbki metalu: tokarki, piły taśmowej oraz prasy krawędziowej. Ponadto, w ramach rozszerzenia i komplementarności usług zakupiono samochód dostawczy. W ramach projektu stworzono 2 miejsca pracy.

Projekt zakłada rozszerzenie usług o wykonywanie specjalistycznych elementów metalowych dla potrzeb przemysłu energetycznego, mechanicznego czy motoryzacyjnego. W celu rozszerzenia usługi niezbędny był zakup wysokiej klasy obrabiarki do metalu sterowanej komputerowo wraz z piłą to metalu oraz nowoczesną prasą.

Wstęga Kociewia - dscf3144Wstęga Kociewia - dscf3146Wstęga Kociewia - dscf3149

Cechą charakterystyczną usługi jest przystosowanie wydajnego parku maszynowego dla potrzeb małych, niszowych zamówień, które charakteryzują się bardzo wysoką jakością. Zakup samochodu dostawczego pozawala na zwiększenie konkurencyjności i usprawnienie dostaw.