Działanie: Małe projekty
Beneficjent: Grupa Prokultura
Gmina beneficjenta: Gmina Gniew
Miejsce realizacji: Ciepłe
Czas realizacji: 2013
Koszt całkowity: 22 634,00 zł
Wartość dofinansowania: 18 000,00 zł
Nabór: 2012 (jesień)

Celem projektu była wymiana wyeksploatowanego kotła na nowoczesny i ekologiczny kocioł z podajnikiem umożliwiający spalanie pelletu drzewnego/ekogroszku w budynku Gniewskiego Centrum Edukacji Ekologicznej.

Celem projektu była wymiana wyeksploatowanego kotła na nowoczesny i ekologiczny kocioł z podajnikiem umożliwiający spalanie pelletu drzewnego/ekogroszku w budynku Gniewskiego Centrum Edukacji Ekologicznej.

Dodatkowym zadaniem realizowanym w powiązaniu z ekologicznym ogrzewaniem było zmniejszenie strat ciepła dzięki ociepleniu ścian zewnętrznych budynku.

Wstęga Kociewia - p1130519Wstęga Kociewia - p1130658Wstęga Kociewia - p1130665

Główne działania w projekcie:

  • Przygotowanie dokumentacji do zgłoszenia prac remontowo-budowlanych, złożenie dokumentów w Starostwie Powiatowym w Tczewie
  • Przygotowanie wstępnej listy materiałów i rozeznanie rynku – zapytania ofertowe skierowane zostały do lokalnych firm. Pod uwagę brano koszt materiałów, koszt ich transportu na miejsce realizacji inwestycji oraz dostępność i czas oczekiwania.
  • Prace rozpoczęły się od oczyszczenia ścian budynku i ich zagruntowania, zdemontowano parapety i opierzenia. Dokonano wymiany tych elementów na nowe. Następnie przystąpiono od docieplenia ścian budynku płytami styropianowymi. Kolejnym etapem było wykończenie i położenie tynku. Modernizacja kotłowni została w całości powierzona zewnętrznej firmie która dokonała demontażu starego kotła i zamontowała kocioł na pellet/ekogroszek wraz z dostosowaniem istniejącej instalacji i próbnym rozruchem.