Działanie: Małe projekty
Beneficjent: Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie
Gmina beneficjenta: Gmina Pelplin
Miejsce realizacji: Miejski Dom Kultury w Pelplinie
Czas realizacji: styczeń 2012 – marzec 2012
Koszt całkowity: 13 997,97 zł
Wartość dofinansowania: 7 848,54 zł
Nabór: 2011 (wiosna)

Działania związane z organizacją operacji pn.: „Zatrzymać czas”- warsztaty fotograficzne dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Pelplin” odbyły się na początku 2012 roku. Wykorzystane w nich zasoby kulturalne i historyczne Pelplina, dzięki którym młodzi ludzie mieli okazję odkryć piękno Kociewia i uwiecznienie na fotografii.

Główny cel warsztatów to integracja lokalnego środowiska oraz zwiększenie dostępu do nowej formy działań artystycznych, których brakuje na terenie gminy Pelplin. Zalanowano zorganizowanie cyklu warsztatów dla dwóch 10-osobowych grup. Grupa I (dzieci z klas IV-VI szkoły podstawowej), grupa II (młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych).

Wstęga Kociewia - warsztaty fotoWstęga Kociewia - warsztaty foto 2Wstęga Kociewia - warsztaty foto 1

Główne działania w projekcie:

  • Działania informacyjne
    W ramach tego działania przygotowano i rozdystrybuowano plakaty. Wydrukowano 100 plakatów, które zostały rozmieszczone w całej gminie Pelplin (placówki oświatowe, tablice informacyjne). Informację zamieszczono również na portalach internetowych.
  • Przeprowadzenie warsztatów fotograficznych
    W ramach operacji odbył się cykl warsztatów fotograficznych, na które zgłosiło się 20 uczestników. Warsztaty odbyły się w czasie ferii zimowych 2012. Obejmowały one część teoretyczną (wykłady w Miejskim Ośrodku Kultury) oraz praktyczną (sesje w plenerze i Ośrodku Kultury).
  • Przygotowanie wystawy fotografii
    10 lutego 2012 w sali widowiskowej Ośrodka Kultury odbyła się wystawa fotograficzna pt.: „Zatrzymać czas…”, która uwieńczyła powyższy projekt. W galerii zawisło 20 fotografii autorstwa młodzieży. Na wernisażu uczestnikom operacji wręczono pamiątkowe dyplomy i upominki.