Działanie: Małe projekty
Beneficjent: Diecezja Pelplińska
Gmina beneficjenta: Gmina Pelplin
Miejsce realizacji: Pelplin
Czas realizacji: listopad 2013 – luty 2014
Koszt całkowity: 16 310,46 zł
Wartość dofinansowania: 13 048,32 zł
Nabór: 2012 (jesień)

Diecezjalne Centrum Informacji Turystycznej w Pelplinie bogatsze o 36 nowych strojów historycznych (w tym 12 strojów szlacheckich damskich, 6 szlacheckich męskich oraz 18 habitów cysterskich).

Diecezjalne Centrum Informacji Turystycznej w Pelplinie bogatsze o 36 nowych strojów historycznych (w tym 12 strojów szlacheckich damskich, 6 szlacheckich męskich oraz 18 habitów cysterskich).
Posłużą one aktywizacji artystycznej dla rozwoju działań artystycznych lokalnej społeczności pelplińskiej w ramach organizowanych tu imprez promujących dziedzictwo kulturowe miasta i regionu. Historyczne ubiory będą używane w przygotowywanych inscenizacjach obrazujących dzieje i tradycje dawnego opactwa cysterskiego.

Wstęga Kociewia - obraz 006Wstęga Kociewia - obraz 014Wstęga Kociewia - obraz 361

Główne działania projektu:

  • Konsultacje merytorycznej strony przedsięwzięcia (sposoby wykorzystania strojów; zaplanowano działania, które zachęcą społeczność lokalną do korzystania z interaktywnych spotkań z wykorzystaniem strojów podczas okolicznościowych inscenizacji historycznych na terenie dawnego opactwa).
  • Poszukiwanie wzorów XVII-wiecznych strojów szlacheckich potrzebnych do realizacji operacji w pozycjach książkowych oraz artykułach zamieszczonych na stronach internetowych.
  • Przygotowanie (rozrysowanie) każdego projektu stroju szlacheckiego oraz habitu cysterskiego.
  • Konsultacje wykonania, wybór odpowiednich materiałów i dodatków bezpośrednio z krawcową. Wstępne przymiarki, a następnie odbiór gotowych strojów z pracowni.
  • Promocja projektu oraz jego idei związanej z dziejami lokalnego dziedzictwa kulturowego w Pelplinie, współpracując przy tym z rozgłośnią Radia Głos.