Działanie: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Beneficjent: Marek Mokwa
Gmina beneficjenta: Gmina Subkowy
Miejsce realizacji: Subkowy
Czas realizacji: lipiec 2014
Koszt całkowity: 240 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 100 000,00 zł
Nabór: 2013 (jesień)

Ideą projektu jest prowadzenie pozarolniczej działalności  gospodarczej polegającej na wynajmie maszyny rolniczej – profesjonalnego dwuosiowego wozu asenizacyjnego PICHON TCI15700.

Na terenie gminy Subkowy i sąsiednich nie ma firmy, która świadczyłaby usługi polegające na wynajmowaniu tej klasy maszyn rolniczych. Oferta firmy skierowana jest do okolicznych rolników. Oferta wypożyczenia sprzętu przy samodzielnej obsłudze, oznacza szansę na ograniczenie kosztów działalności dla klientów przy możliwości skorzystania z profesjonalnego sprzętu.

Wóz posiada bardzo dużą pojemność zbiornika oraz 21-metrową rozpiętość ramion. Warto podkreślić innowacyjny sposób aplikacji rozlewanej gnojowicy bądź gnojówki. Jest ona podawana wężami rozlewowymi. Sposób ten umożliwi równomierną aplikację nawozu na całej powierzchni pola.