Działanie: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Beneficjent: Ewelina Nagórska
Gmina beneficjenta: Gmina Pelplin
Miejsce realizacji: Rożental
Czas realizacji: marzec 2014
Koszt całkowity: 136 530,00 zł
Wartość dofinansowania: 55 500,00 zł
Nabór: 2013 (wiosna)

Operacja polega na zakupie oraz późniejszym wynajmie maszyn uprawowych: brona talerzowa oraz agregat podrywkowy „cultimer” w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej.

Operacja polega na zakupie oraz późniejszym wynajmie maszyn uprawowych: brona talerzowa oraz agregat podrywkowy „cultimer” w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej.

Na obszarze LGD Wstęga Kociewia tego typu urządzenia są nowatorskie. Udostepnienie tego typu maszyn rolnikom na obszarze LGD pozytywnie wpłynie na konkurencyjność gospodarstw.

Dzięki zastosowaniu nowych technologii zyskuje się ograniczenie kosztów upraw (m.in. ilość przejazdów), ograniczenie parowania gleb (nie wysusza gleby), a także zyskuje się lepsze wschody upraw.