W dniach 30 stycznia – 13 lutego 2017 r. przyjmowaliśmy wnioski o przyznanie pomocy na działania w ramach przedsięwzięcia „Mały może szybciej”, czyli tworzenie nowoczesnych miejsc pracy w mikro i małych przedsiębiorstwach.

W dniach 30 stycznia – 13 lutego 2017 r. przyjmowaliśmy wnioski o przyznanie pomocy na działania w ramach przedsięwzięcia „Mały może szybciej”, czyli tworzenie nowoczesnych miejsc pracy w mikro i małych przedsiębiorstwach. 

W naborze wpłynęły 4 wnioski. W kolejnych dniach zostaną one poddane ocenie formalnej w Biurze LGD, a następnie ocenie zgodności z LSR oraz PROW przez Radę Programową.

W załączeniu lista wszystkich złożonych wniosków:
Rejestr złożonych wniosków w naborze nr 5/2017