LGD „Wstęga Kociewia” ogłasza nabór wniosków na wsparcie w zakresie – rozwijanie działaności gospodarczej.

Informacje udzielane są w Biurze LGD „Wstęga Kociewia” w godzinach 7.30-15.30. Pytania należy kierować na adres poczty elektronicznej: lgd@wstega-kociewia.pl  lub telefonicznie: 58 562 71 43, .

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW wraz z załacznikami

5 Ogłoszenie o naborze.pdf

5 Załącznik 1 – cele i wskaźniki.pdf

5 Załącznik 2 – Kryteria wyboru operacji.pdf

5 Załącznik 3 – dokumenty wymagane.pdf

5 Opis zgodnosci z lokalnymi kryteriami wyboru.doc

Oświadczenie – przetwarzanie danych osobowych

Zobwiązanie – zatrudnienie osób z grup defaworyzowanych.doc

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY wraz z załącznikami
Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna – .xlsx)
Wniosek o przyznanie pomocy (wersja .pdf)
Biznesplan (wersja edytowalna – .docx)
Biznesplan (wersja .pdf)
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

Instrukcja wypełniania biznesplanu
Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (wersja edytowalna – .xls)
Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (wersja .pdf)
Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ
Wniosek o płatność (wersja edytowalna – .xlsx)
Wniosek o płatność (wersja .pdf)
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

WZÓR UMOWY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI
Umowa o przyznaniu pomocy
Załącznik nr 1 do umowy o przyznaniu pomocy
Załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy
Załącznik nr 3 do umowy o przyznaniu pomocy
Załącznik nr 4 do umowy o przyznaniu pomocy
Załącznik nr 5 do umowy o przyznaniu pomocy
Załącznik nr 5a do umowy o przyznaniu pomocy