Działanie: Małe projekty
Beneficjent: Fundacja Wieloprofilowego Usprawniania OD NOWA
Gmina beneficjenta: Gmina Tczew
Miejsce realizacji: Turze
Czas realizacji: marzec 2011 – lipiec 2012
Koszt całkowity: 16 330,00 zł
Wartość dofinansowania: 10 000,00 zł
Nabór: 2011 (wiosna)

Projekt polegał na dostarczeniu dzieciom, ich rodzicom oraz opiekunom nowego lepszego sposobu radzenia sobie w sytuacjach trudnych, umiejętności nawiązywania dobrych relacji ze wszystkimi co niechybnie wpłynie na poprawę jakości życia, gdyż podniosło poczucie własnej wartości i pewności siebie uczestniczących w projekcie osób.

Projekt polegał na dostarczeniu dzieciom, ich rodzicom oraz opiekunom nowego lepszego sposobu radzenia sobie w sytuacjach trudnych, umiejętności nawiązywania dobrych relacji ze wszystkimi co niechybnie wpłynie na poprawę jakości życia, gdyż podniosło poczucie własnej wartości i pewności siebie uczestniczących w projekcie osób.

Wstęga Kociewia - p6155191Wstęga Kociewia - p6155216Wstęga Kociewia - p6155227

Główne działania w projekcie:

  • Przeszkolenie 4 animatorów Original Play, którzy następnie uczestniczyli w warsztatach dla dzieci
  • Przeprowadzenie ponad 100 warsztatów z 9 grupami dzieci z Zespołu Kształcenia i Wychowania w Turzu – w zajęciach w sumie wzięło udział 172 dzieci w wieku 5 do 13 lat
  • Dwudniowe szkolenie Original Play dla rodziców, nauczycieli i opiekunów dzieci biorących udział w projekcie; celem szkolenia było danie narzędzi osobom dorosłym, aby doświadczenie Zabawy przez Serce mogło trwać w domach i środowiskach życia uczestników projektu jak najdłużej
  • Zabawa przez Serce doskonale sprzyja integracji społecznej oraz sprawia, że uczestnicy takiej zabawy są zrelaksowani i rozruszani fizycznie

Wstęga Kociewia - p6155240Wstęga Kociewia - p6205276Wstęga Kociewia - p6205281