LGD „Wstęga Kociewia”   informuję, że w związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym na

„Szkolenie członków organów i pracowników Biura”.

Część I.

Ogólne zasady funkcjonowania LGD i wdrażania LSR na lata 2016-2023                     

Część II.

Zasady oceny i wyboru operacji w trybie konkursowym i grantowym  zgodnie z procedurą i kryteriami przyjętymi w LGD

 

wybrana została oferta:

SZKOLENIA I DORADZTWO UNIJNE

Mariola Epa Pikuła,  Osielsko