LGD „Wstęga Kociewia” zaprasza do składania ofert na:

Szkolenie /warsztat dla beneficjentów „LGD Wstęga Kociewia” – poddziałanie 19.2 – w zakresie:

 • podejmowanie działalności gospodarczej
 • budowa niekomercyjnej i ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej

Zakres zadania obejmuje:

 • wypełnienie formularza wniosku o przyznanie pomocy
 • wypełnienie biznesplanu
 • przygotowanie załączników do wniosku
 • podstawowe informacje o trybie realizacji umowy (umowa przyznania pomocy, wniosek o płatność)

 

Od wykonawcy zadania oczekujemy:

 • znajomości aktów prawnych związanych z wdrażaniem strategii rozwoju lokalnego i PROW 2014-2020 oraz dokumentów związanych z przyznawaniem pomocy ;
 • znajomości Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru LGD „Wstęga Kociewia”;
 • znajomości procedur stosowanych przez LGD „Wstęga Kociewia”, w tym Kryteriów wyboru i „Wzorów pism”;
 • praktycznej wiedzy o funkcjonowaniu LGD i instytucji wdrażających strategie rozwoju lokalnego;
 • doświadczenia w prowadzeniu szkoleń i warsztatów;
 • przekazania materiałów szkoleniowych (prezentacji) do wykorzystania przez LGD „Wstęga Kociewia”

Termin realizacji zadania

 • 6-10.12.2021 r .

 

Miejsce realizacji:

 • obszar LGD „Wstęga Kociewia” (LGD zastrzega sobie możliwość zmiany formy szkolenia na internetową – w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej)

 

Planowana liczba uczestników:

 • ok. 10 osób na każdym ze szkoleń /warsztatów

 

Oferty zawierające:

 • szczegółowy program szkolenia/ warsztatu w rozbiciu na 2 ww. zakresy, w tym czas trwania szkolenia;
 • cenę brutto
 • informację o spełnieniu wymagań, w tym o kwalifikacjach i doświadczeniu osoby wykonującej zlecenie
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje i spełnienie wymagań

należy składać pocztą elektroniczną do dnia 24.11.2021r (środa) do godz.15.00.

 

LGD nie zwraca kosztów przejazdu i zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej .

Szczegółowych informacji udziela Biuro LGD.