LGD „Wstęga Kociewia”  zaprasza do składania ofert na:

Szkolenie/warsztat dla beneficjentów „LGD Wstęga Kociewia” – poddziałanie 19.2 – w zakresie:

 • rozwijanie działalności gospodarczej
 • podejmowanie działalności gospodarczej

Zakres zadania obejmuje:

 • wypełnienie formularza wniosku o przyznanie pomocy
 • wypełnienie biznesplanu
 • przygotowanie załączników do wniosku
 • podstawowe informacje o trybie realizacji umowy (umowa przyznania pomocy, wniosek o płatność)

Od wykonawcy zadania oczekujemy:

 • znajomości aktów prawnych związanych z wdrażaniem strategii rozwoju lokalnego i PROW 2014-2020 oraz dokumentów związanych z przyznawaniem pomocy ;
 • znajomości Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru LGD „Wstęga Kociewia”;
 • znajomości procedur stosowanych przez LGD „Wstęga Kociewia”, w tym Kryteriów wyboru i „Wzorów pism”;
 • praktycznej wiedzy o funkcjonowaniu LGD i instytucji wdrażających strategie rozwoju lokalnego;
 • doświadczenia w prowadzeniu szkoleń i warsztatów;
 • przekazania materiałów szkoleniowych (prezentacji) do wykorzystania przez LGD „Wstęga Kociewia”

Termin realizacji zadania

 • 20-30 maja 2019 r

 

Miejsce realizacji:

 • obszar LGD „Wstęga Kociewia”

 

Planowana liczba uczestników

 • ok.10   osób na każdym ze szkoleń/warsztatów

 

Oferty zawierające:

 • szczegółowy program szkolenia/warsztatu w rozbiciu na 2 ww. zakresy, w tym czas trwania szkolenia;
 • cenę brutto
 • informację o spełnieniu wymagań, w tym o kwalifikacjach i doświadczeniu osoby wykonującej zlecenie
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje i spełnienie wymagań

należy składać pocztą elektroniczną  lub osobiście w Biurze LGD do dnia 10.05.2019r (piątek) do godz.15.00.

 

LGD nie zwraca kosztów przejazdu.

Szczegółowych informacji udziela Biuro LGD.