Działanie: Małe projekty
Beneficjent: Gminna Biblioteka Publiczna w Morzeszczynie
Gmina beneficjenta: Gmina Morzeszczyn
Miejsce realizacji: Morzeszczyn
Czas realizacji: maj 2010 – marzec 2011
Koszt całkowity: 16 186,35 zł
Wartość dofinansowania: 10 005,78 zł
Nabór: 2009

Dzianie miało za zadanie wyrównanie szans młodzieży wiejskiej w sprawnym dostępie do informacji poprzez zapewnienie bezpłatnej możliwości korzystania z internetu, a także rozwój wiedzy i zainteresowań związanych z IT.

Dzianie miało za zadanie wyrównanie szans młodzieży wiejskiej w sprawnym dostępie do informacji poprzez zapewnienie bezpłatnej możliwości korzystania z internetu, a także rozwój wiedzy i zainteresowań związanych z IT.

Główne działania w projekcie:

  • W ramach projektu przeszkolono, w zakresie tworzenia stron internetowych, 10 młodych mieszkańców gminy Morzeszczyn, co zapewniło 4 grupy szkoleniowe. Każdy z uczestników, po zakończeniu szkolenia, otrzymał certyfikat potwierdzający jego udział w zajęciach.
  • Zakupiono trzy zestawy komputerowe, niezbędne do przeprowadzenia zajęć oraz opłacono szkoleniowca.

Od maja 2010 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Morzeszczynie zapewnia wszystkim swoim użytkownikom bezpłatny dostęp do internetu.